HİZMETLERİMİZ

Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Çalışmaları

Faz I-II-III ve Gözlemsel Klinik Çalışmalar

Klinik Çalışma Hizmetleri

Proje Yönetimi
&
Klinik Çalışma Yönetimi

Etik ve Bakanlık Başvuruları

Tıbbi Rapor Yazımı & Danışmanlık Hizmetleri

İstatistik Analiz &
Veri Yönetimi

Klinik Çalışma Destek Hizmetleri:

Evde Hemşire Hizmeti

1700

+

BİYOYARARLANIM/BİYOEŞDEĞERLİK
ÇALIŞMASI

20

+

KLİNİK ÇALIŞMA
(Faz I-II-III ve gözlemsel)

150

+

PROJE YÖNETİMİ

20

+

YILLIK DENEYİM

Vizyonumuz

İlaç endüstrisindeki paydaşlarımız için güvenilir bir kuruluş olmak.

Misyonumuz

Yerli ve yabancı ilaç endüstrisinin güvenilir, ulaşılabilir ve etkin ilaçları ve tıbbi cihazları hastaların ve sağlık çalışanlarının hizmetine sunmasına yardımcı olmak. Öncelikle hasta odaklı ve etik prensipler çerçevesinde, proje paydaşlarımızla uyum içerisinde, kaliteli ve erişilebilir hizmeti sağlamak.

HAKKIMIZDA

 

Alpan Farma Ar Ge Biyot. Ltd.

Alpan Farma Ar Ge Biyot. Ltd Türkiye'de alanında öncü bir kuruluş olarak 2008 yılında faaliyete başladı. Faaliyet alanı; yerli ve yabancı ilaç endüstrisi için ilaç ürünleri ve tıbbi cihazlar üzerinde her türlü klinik araştırmalar yapmak/organize etmek ve ruhsatlandırılmasını yapmaktadır. Bu hizmetleri tümüyle “İyi Klinik Uygulama ve “Iyi Laboratuvar Uygulamaları” ve etik kurallar çerçevesinde yürütmekte ve TİTCK ile EMA düzenlemeleri ile tam bir uyum içinde gerçekleştirmektedir.

Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu

Prof.Dr.Aydın Erenmemişoğlu tıp doktoru olarak 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesinden mezun oldu. 1988 yılında Farmakoloji uzmanlık eğitimine başladı ve 1991'de tamamladı. Akabinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farmakoloji dersleri vermeye başladi. 1993'te yardımcı doçent, 1995'te doçent ve 2000 yılında profesör ünvanını aldı. En önemli ilgi alanı klinik araştırmalardır.
2008 yılında Alpan Farma AR GE Ltd.'ni kurarak, bilgi birikimi ve tecrübesini taşıdı. Alanında Türkiye'de gerçek bir öncü ve liderdir.

- Türkiye'de sağlıklı gönüllüler üzerinde ilk klinik araştırma merkezini kurdu.
- Türkiye'de sağlıklı gönüllüler üzerinde ilk biyoeşedeğerlik çalışmasını yaptı.
- Türkiye'de ilk faz I klinik çalışmayı yaptı.
- Eğitici olarak sayısız İyi Klinik Uygulama Eğitimi verdi.
- Yürütmüş olduğu çalışmalar, yerli ve yabancı düzenleyici otorite incelemesinden başarıyla geçti.
- Yürütmüş olduğu sayısız biyoeşedeğerlik çalışması ile tüm dünyada çok sayıda ilaç ruhsatlandı.
- Türk Farmakoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı.
- Halen Klinik Araştırmalar Derneği yönetim kurulu üyesidir.

İletişim

Adres:

Erciyes Teknopark Özel Ar-Ge Bölgesi
2. Uygulama Binası No:16
Melikgazi / Kayseri - TÜRKİYE

 

İletişim Formu

© Copyright 2021 - Alpan Farma - All Rights Reserved